מידע עסקי

DataCheck דוחות | מידע עסקי | צור קשר

מידע עסקי בלחיצת כפתור

קבלו דו"ח מידע עסקי על חברות בישראל המכיל את כל המידע העסקי ועוד.

SWOT – Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats

הזדמנויות עסקיות הן הזדמנויות פוטנציאליות, אלא אם הארגון משכיל להשתמש במשאביו ולנצל את ההזדמנויות וע"י כך להשיג יתרון מול מתחריו. לכן, ישנה חשיבות להערכת ההזדמנויות הסביבתיות מול חוזקותיו וחולשותיו של הארגון בהסתכלות על משאביו ועל התרבות האירגונית שלו. הערכות כזו של חברה מול הסביבה העסקית והשוק מחייבת מודיעין תחרותי טוב ויכולת להשיג את המידע הרלוונטי,היעיל ואמין. מודיעין כזה יושג מהרשת, ממידע ציבורי זמין, ממקורות מידע בתשלום וע"י סקרים, ראיונות ומחקרי שטח. כמובן שבחלק מן הפעמים נעשה שימוש בתחום האפור יותר על מנת להשיג מידע על המתחרים שלך, למשל מאזנים פיננסים מהבנקים, תוכניות שיווק, ואסטרטגיית הארגון.

ניתוח SWOT הוא הניתוח האפקטיבי ביותר עפ"י סכר שערך מוסד ללא כוונת רווח בשם SCIP, ארגון בינלאומי המאגד מנהלים ואנשי עסקים המכירים ופועלים בתחום המודיעין העסקי והתחרותי.

ארגון בודק את חוזקותיו וחולשותיו מול המתחרים בשוק ומעריך את ההזדמנויות והאיומים הקיימים בסביבתו העסקית. בניתוח SWOT טוב, תנותח סביבת המשימה – מיקרו, והענף או תת הענף כולו – מאקרו. המודלים השונים של ניתוחי SWOT מודדים את מידת ההתאמה של אסטרטגית הארגון לסביבה ומאפשרת כיווני דרכים, שיעצימו את החוזקות וההזדמנויות ויגנו על הארגון בפני חולשותיו ואיומי הסביבה. בשל היות החוזקות והחולשות ברובם פקטורים פנימיים בחברה, ובשל היות האיומים וההזדמנויות קשורים לסביבה החיצונית, ניתוח SWOT נקרא גם ניתוח סביבה עסקית או ניתוח פנימי-חיצוני.

מה זה בכלל SWOT ?

S - חוזקות - Strength זהו גורם פנימי. זיהוי התחומים שבהם יש לארגון יתרונות ויכולות, אותם אפשר לבסס, להעצים ואף לנצל כדי ליצור יתרון על שאר המתחרים.

W - חולשות - Weaknesses זהו גורם פנימי. זיהוי החולשות והמגבלות הפנימיות בארגון, כדי שאפשר יהיה להציע פתרונות על מנת לצמצם או לבודד את החולשות והמגבלות בארגון.

O - הזדמנויות - Opportunities זהו גורם חיצוני לארגון. איתור הזדמנויות ואפשרויות חדשות בסביבה המשתנה.

T - איומים - Threats זהו גורם חיצוני לארגון. איתור סכנות ואיומים אפשריים בסביבה.

ניתוח הסביבה והאירועים המתרחשים בה הוא המנוע לתהליך האסטרטגי.

סביבה פנימית – כל מה שבתוך המבנה הארגוני. כולל: מבנה ארגוני, תרבות ארגונית, תהליכים ארגוניים, משאבים ארגוניים.

סביבה חיצונית – כל מה שמחוץ לארגון. כוללת 2 סביבות:

  • סביבת המשימה (Task environment) – כל הגופים והארגונים שבאים במגע שוטף עם הארגון: מתחרים, צרכנים, ספקים, מפיצים וכו'. סביבה חיצונית קרובה לארגון. אירועים בסביבה זו משפיעים עלי מאוד.
  • סביבת מאקרו (PPEST) – כל תופעות המאקרו המתרחשות בסביבה במסגרת החברתית. סביבה פיזית, פוליטית חוקית, כלכלית, חברתית תרבותית וטכנולוגית. אירועים בסביבה זו הם בעלי השפעות כלליות עלי.

אירועים מהסביבה הפנימית נקראים: עוצמות וחולשות

אירועים מהסביבה החיצונית נקראים: איומים והזדמנויות

הקריטריון אם זה איום: אם זה מערער את היתרון היחסי שלי או לוקח לי נתח שוק.

איומים והזדמנויות / עוצמות וחולשות קשורים למטרות הארגוניות:

כל אירוע שעלול לפגוע במטרות הארגוניות מהסביבה הפנימית – חולשה, מהחיצונית – איום

כל אירוע שעשוי לקדם את המטרות הארגוניות מהסביבה הפנימית – עוצמה, מהחיצונית – הזדמנות

על מנת לבצע ניתוח SWOT יש לזהות את סביבת המשימה ואח"כ לחפש אירועים בסביבה. יילקחו בחשבון אך ורק האירועים שישפיעו על החברה. ניקח דוגמא: בי"ס תיכון, מהי סביבת המשימה שלו?

צרכנים – תלמידים והורים

מתחרים – בי"ס X, בי"ס Y (רושמים את שמות המתחרים)

עוד בסביבת משימה: בי"ס תיכון, משרד החינוך, חברת שירותי אבטחה, ארגוני המורים...

יש לחשוב על היומן של מנהלי הארגון (עם מי הם נפגשים, מדברים, מתכתבים) – זו סביבת המשימה.


כללי לגבי SWOT:

  • כל איום שמופיע ב SWOT מופיע מול מטרת הארגון שבה הוא פוגע. אם לא ניתן לשייך מטרה נפגעת – האיום נמחק מהניתוח.
  • ניתוח SWOT הוא ליום מסוים.
  • נרשמים אירועים של התרחשות דה פקטו. גם אירועים שיש סבירות שיתרחשו בחצי שנה – שנה הבאים והיום הם איום או הזדמנות בשבילי. חשוב לבסס טוב את הקשר בין האירוע ובין המטרה (להתבסס על מקרי עבר).
  • שמועה על משהו שעומד להתרחש להכניס, אבל להוסיף בהערה שזה מבוסס על שמועה.
  • גורמים בסביבה העסקית שלא התרחש מולם שום אירוע משמעותי – לא נכללים בניתוח.


סביבת מאקרו

סביבה פיזית – כוללת את כל האירועים הגיאוגרפים, טופוגרפיים המתרחשים בסביבה: מזג אויר, איכות סביבה, אסונות טבע, תשתיות.

סביבה פוליטית חוקית – כל האירועים המדיניים, ביטחוניים, פוליטיים ותחיקתיים (חקיקה).

מדיניים – שיחות שלום, יחב"ל, מו"מ אם יש.

ביטחוניים – כל מה שקשור לביטחון, צבא, מצב בטחוני, אלימות ביטחונית.

פוליטיים – בחירות.