אריאל שופ. סטריט מול

    פרטים על חברת אריאל שופ. סטריט מול   ניהול בע"מ

ח.פ 515743623

שם חברה אריאל שופ. סטריט מול
שם חברה באנגלית ניהול בע"מ
סטאטוס
סוג חברה פעילה
דוחות על החברה קבל דוח חברה מעודכן מ-DataCheck
סוג חברה ממשלתית חברה פרטית
סוג מגבלות חברה לא ממשלתית
מוגבלת
מטרת החברה
תחום
אריאל שופ. בע"מ
מדינה
כתובת פתח תקווה   אפעל
עיר ישראל   (לחברות נוספות בישראל)
מיקוד \ ת.ד 25   4951125  דו"ח מידע עסקי מלא על חברת " אריאל שופ. סטריט מול"


דוח מידע עסקי על החברה
קבלו דוח מפורט ומעודכן על חברת " אריאל שופ. סטריט מול" הכולל שעבודים, רשימת דירקטורים, רשימת בעלי מניות, ההון הרשום ועוד
הדוחות של
קבל דוח חברה מעודכן

קבלו דוח מפורט ומעודכן על חברת " אריאל שופ. סטריט מול" הכולל שעבודים, רשימת דירקטורים, רשימת בעלי מניות, ההון הרשום ועוד  מידע גלוימידע על אזור ישראל
ניהול בע"מ
מידע עסקי