צליח רוטשילד רוקח 28

    פרטים על חברת צליח רוטשילד רוקח 28   30 רמת גן בע"מ

ח.פ 515686236

שם חברה צליח רוטשילד רוקח 28
שם חברה באנגלית 30 רמת גן בע"מ
סטאטוס SALIAH ROTHSCHILD ROKACH 28
סוג חברה 30 RAMAT GAN LTD
דוחות על החברה קבל דוח חברה מעודכן מ-DataCheck
סוג חברה ממשלתית פעילה
סוג מגבלות חברה פרטית
חברה לא ממשלתית
מוגבלת
6473301
מטרת החברה
תחום
מדינה
כתובת ישראל  
עיר   (לחברות נוספות ב)
מיקוד \ ת.ד   1  דו"ח מידע עסקי מלא על חברת " צליח רוטשילד רוקח 28"


דוח מידע עסקי על החברה
קבלו דוח מפורט ומעודכן על חברת " צליח רוטשילד רוקח 28" הכולל שעבודים, רשימת דירקטורים, רשימת בעלי מניות, ההון הרשום ועוד
הדוחות של
קבל דוח חברה מעודכן

קבלו דוח מפורט ומעודכן על חברת " צליח רוטשילד רוקח 28" הכולל שעבודים, רשימת דירקטורים, רשימת בעלי מניות, ההון הרשום ועוד  מידע גלוימידע על אזור
30 רמת גן בע"מ
מידע עסקי