מ.ק. מישל עבודות חשמל

    פרטים על חברת מ.ק. מישל עבודות חשמל   יעוץ וניהול פרוייקטים בע"מ

ח.פ 515686152

שם חברה מ.ק. מישל עבודות חשמל
שם חברה באנגלית יעוץ וניהול פרוייקטים בע"מ
סטאטוס
סוג חברה פעילה
דוחות על החברה קבל דוח חברה מעודכן מ-DataCheck
סוג חברה ממשלתית חברה פרטית
סוג מגבלות חברה לא ממשלתית
מוגבלת
מטרת החברה
תחום
מדינה
כתובת חיפה   דרך אלנבי
עיר ישראל   (לחברות נוספות בישראל)
מיקוד \ ת.ד 185   3551412  דו"ח מידע עסקי מלא על חברת " מ.ק. מישל עבודות חשמל"


דוח מידע עסקי על החברה
קבלו דוח מפורט ומעודכן על חברת " מ.ק. מישל עבודות חשמל" הכולל שעבודים, רשימת דירקטורים, רשימת בעלי מניות, ההון הרשום ועוד
הדוחות של
קבל דוח חברה מעודכן

קבלו דוח מפורט ומעודכן על חברת " מ.ק. מישל עבודות חשמל" הכולל שעבודים, רשימת דירקטורים, רשימת בעלי מניות, ההון הרשום ועוד  מידע גלוימידע על אזור ישראל
יעוץ וניהול פרוייקטים בע"מ
מידע עסקי